Polish

 

polandKarta Współczucia

Zasada współczucia leży w centrum wszystkich tradycji religijnych, etycznych i duchowych, wzywając nas do tego, by zawsze traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Współczucie każe nam wytrwale dążyć do łagodzenia cierpień naszych bliźnich, do tego, by usunąć samych siebie z centrum świata i umieścić tam innego człowieka oraz do poszanowania nienaruszalnej świętości każdej istoty ludzkiej, poprzez traktowanie każdego, bez wyjątku, z bezwzględną sprawiedliwością, równością i szacunkiem.

Jest również niezbędne, żeby zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, konsekwentnie i ze współczuciem powstrzymać się od zadawania bólu. Agresywne, złośliwe, szowinistyczne lub samolubne wypowiedzi i działania, wyniszczanie, wykorzystywanie i pozbawianie kogokolwiek podstawowych ludzkich praw, a także wzbudzanie nienawiści przez oczernianie innych - nawet naszych wrogów - jest zaprzeczeniem wspólnego nam wszystkim człowieczeństwa. Przyznajemy, że nie daliśmy rady kierować się w życiu empatią, a nawet, że niektórzy z nas przyczynili się do wzrostu ludzkiego cierpienia w imię religii.

Dlatego apelujemy do wszystkich kobiet i mężczyzn ~ aby ponownie uczynić empatię sednem moralności i religii ~ aby powrócić do starożytnej zasady, mówiącej że każda interpretacja świętych pism, która prowadzi do przemocy, nienawiści i pogardy, jest niewłaściwa ~ aby zadbać o to, by młodzież miała dostęp do dokładnych i wiarygodnych informacji o odmiennych tradycjach, religiach i kulturach ~ aby zachęcać do pozytywnej oceny różnorodności kulturowej i religijnej ~ aby kultywować świadome współodczuwanie cierpienia ze wszystkimi istotami ludzkimi, nawet tymi, które uważamy za wrogów.

Istnieje pilna potrzeba, aby w naszym pełnym podziałów świecie uczynić współczucie zrozumiałą, jasną i dynamiczną siłą. Zakorzenione w determinacji do przekraczania egoizmu, współczucie może przełamywać bariery polityczne, dogmatyczne, ideologiczne i religijne. Zrodzone z naszej głębokiej współzależności, współczucie jest podstawą relacji międzyludzkich i spełnionego człowieczeństwa. Prowadzi do oświecenia i jest niezbędne do stworzenia sprawiedliwego systemu ekonomicznego oraz żyjącej w pokoju społeczności ogólnoświatowej.

About Us

 • charter brand transp blue mediumCharter for Compassion provides an umbrella for people to engage in collaborative partnerships worldwide. Our mission is to bring to life the principles articulated in the Charter for Compassion through concrete, practical action in a myriad of sectors.

CONTACT

 • Charter for Compassion
 • PO Box 10787
 • Bainbridge Island, WA 98110
 • twitter
 • facebook1
 • facebook2
 • youtube
 • linked in
 • pinterest
 • instagram
 • tumblr

   

Newsletters

 • Be up to date with our latest news.

Log in