Skip to main content

Charter for Compassion in Translation

Catalan Translation

CARTA PER LA COMPASSIÓ

El principi de la compassió es troba en el cor de totes les tradicions religioses, ètiques i espirituals i ens crida a tractar sempre els altres com volem ser tractats nosaltres mateixos. La compassió ens empeny a treballar incansablement per alleujar el sofriment dels nostres semblants, per fer-nos baixar del nostre propi ego com a valor absolut i posar-hi allí l’altre, per honorar la santedat inviolable de cada ésser humà, tractant tothom —sense excepció— amb total justícia, equitat i respecte.

Tant a la vida pública com a la privada, és també necessari d’abstenir-se, amb fets i amb intencions, d’infligir dolor; d’actuar o parlar intencionadament de forma violenta —per menyspreu, xovinisme, o per compte propi— per empobrir, explotar o negar drets bàsics de qualsevol persona, i per incitar a l’odi denigrant els altres, encara que siguin els nostres enemics. Tot això és una negació de la nostra humanitat comuna. Reconeixem que no hem pogut viure amb compassió i que n’hi ha que fins i tot han agreujat la misèria humana en nom de la mateixa religió.

Per tant, supplicam a tots els homes i a totes les dones que en el centre de la moral i de la religió restaurin la compassió; que retornin a l’antic principi que diu que qualsevol interpretació de l’Escriptura que engendra violència, odi o menyspreu és il·legítim; que assegurin que als joves se’ls dóna exacta i respectuosa informació sobre altres tradicions, religions i cultures; que fomentin una valoració positiva de la diversitat cultural i religiosa; que cultivin l’empatia amb el sofriment que pateixen tots els éssers humans, fins i tot els qui consideram enemics.

Urgentment necessitam fer de la compassió una força clara, lluminosa i dinàmica en el nostre món polaritzat. Arrelada en la decisió fonamental d’anar més enllà de l’egoisme, la compassió pot trencar fronteres polítiques, dogmàtiques, ideològiques i religioses. Nascuda de la nostra profunda interdependència, la compassió és essencial per a les relacions humanes i per a una humanitat completa; és el camí cap a una nova visió i és indispensable per a la creació d’una economia justa i una comunitat mundial que visqui en pau.

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE