Skip to main content

Charter for Compassion in Translation

Danish Translation

Traktat om barmhjertighed

Barmhjertighed er det grundlæggende princip i alle religiøse, åndelige og etiske traditioner - at vi altid behandler andre, sådan som vi selv gerne vil behandles. Barmhjertighed får os til at arbejde utrætteligt på at lindre vore medmenneskers lidelser, ikke selv at være i centrum af vort liv, men lade andre komme til, og altid at værne om hvert enkelt individs ukrænkelighed ved at møde alle uden undtagelse med absolut retfærdighed, ligeværdighed og respekt.

Vi må også såvel i samfundet som i privatlivet altid og med empati undgå at skade andre. At handle eller at tale utilstedeligt på grund af modvilje, chauvinisme eller egoisme, for at fratage, udnytte eller nægte noget menneske grundlæggende menneskelige rettigheder eller at skabe had gennem nedværdigende handlinger – selv mod vore fjender – er at fornægte vort fælles menneskelige værdigrundlag. Vi må erkende, at vi ikke har formået at leve i barmhjertighed, og at nogle også har forøget den menneskelige lidelse i religionens navn.

Vi opfordrer derfor alle mennesker til at:

* genoprette barmhjertigheden som det centrale i al religion og moral

* hylde det gamle princip om, at alle tolkninger af religiøse skrifter, der afføder vold, had og afsky, må anses for at være ugyldige

* medvirke til, at ungdommen oplyses korrekt og respektfuldt om andre traditioner, religioner og kulturer

* opmuntre til kulturel og religiøs mangfoldighed

* bidrage til en oplyst empati med alle lidende mennesker, også dem, vi betragter som vore fjender.

Det er presserende nødvendigt at gøre barmhjertighed til en tydelig, lysende klar og dynamisk kraft i vores polariserede verden. Rodfæstet med en fast beslutsomhed om at erstatte selviskhed, kan den nedbryde alle mure som er opbygget i politikkens, ideologiernes, dogmernes og religionernes navn. Efter som den udspringer af vor dybe afhængighed af hinanden, er barmhjertigheden nødvendig i alle menneskelige forhold for at opfylde menneskets bestemmelse. Den er vejen til forståelse og er nødvendig for at skabe en retfærdig økonomi og et fredeligt verdenssamfund.

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE