Skip to main content

Charter for Compassion in Translation

Polish Translation

Karta Współczucia

Zasada współczucia leży w centrum wszystkich tradycji religijnych, etycznych i duchowych, wzywając nas do tego, by zawsze traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Współczucie każe nam wytrwale dążyć do łagodzenia cierpień naszych bliźnich, do tego, by usunąć samych siebie z centrum świata i umieścić tam innego człowieka oraz do poszanowania nienaruszalnej świętości każdej istoty ludzkiej, poprzez traktowanie każdego, bez wyjątku, z bezwzględną sprawiedliwością, równością i szacunkiem.

Jest również niezbędne, żeby zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym, konsekwentnie i ze współczuciem powstrzymać się od zadawania bólu. Agresywne, złośliwe, szowinistyczne lub samolubne wypowiedzi i działania, wyniszczanie, wykorzystywanie i pozbawianie kogokolwiek podstawowych ludzkich praw, a także wzbudzanie nienawiści przez oczernianie innych - nawet naszych wrogów - jest zaprzeczeniem wspólnego nam wszystkim człowieczeństwa. Przyznajemy, że nie daliśmy rady kierować się w życiu empatią, a nawet, że niektórzy z nas przyczynili się do wzrostu ludzkiego cierpienia w imię religii.

Dlatego apelujemy do wszystkich kobiet i mężczyzn ~ aby ponownie uczynić empatię sednem moralności i religii ~ aby powrócić do starożytnej zasady, mówiącej że każda interpretacja świętych pism, która prowadzi do przemocy, nienawiści i pogardy, jest niewłaściwa ~ aby zadbać o to, by młodzież miała dostęp do dokładnych i wiarygodnych informacji o odmiennych tradycjach, religiach i kulturach ~ aby zachęcać do pozytywnej oceny różnorodności kulturowej i religijnej ~ aby kultywować świadome współodczuwanie cierpienia ze wszystkimi istotami ludzkimi, nawet tymi, które uważamy za wrogów.

Istnieje pilna potrzeba, aby w naszym pełnym podziałów świecie uczynić współczucie zrozumiałą, jasną i dynamiczną siłą. Zakorzenione w determinacji do przekraczania egoizmu, współczucie może przełamywać bariery polityczne, dogmatyczne, ideologiczne i religijne. Zrodzone z naszej głębokiej współzależności, współczucie jest podstawą relacji międzyludzkich i spełnionego człowieczeństwa. Prowadzi do oświecenia i jest niezbędne do stworzenia sprawiedliwego systemu ekonomicznego oraz żyjącej w pokoju społeczności ogólnoświatowej.

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE