Skip to main content

Charter for Compassion in Translation

Vietnamese Translation

Hiến Chương cho Lòng Từ Bi

Thuyết từ bi, tâm điểm của mọi tôn giáo và mọi truyền thống đạo đức và tâm linh, luôn kêu gọi chúng ta nên đối xử với tha nhân như chúng ta muốn được đối xử. Lòng từ bi thúc đẩy chúng ta làm việc không ngừng để giảm đi sự đau khổ của đồng loại, để giúp chúng ta quên chính bản thân và nghĩ đến người khác, để tôn trọng giá trị thiêng liêng bất khả xâm của mỗi cá nhân, để đối xử với tất cả mọi người như nhau với công bằng, bình đẳng và tương kính tuyệt đối.

Chúng ta cũng cần có lòng từ bi trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống cá nhân, để luôn tự kềm chế hầu không gây đau thương. Hành động hoặc ăn nói thô bạo vì độc ác, vì quá khích với chủ nghĩa quốc gia hay vì tư lợi, bần cùng hóa, bóc lột hoặc khước từ quyền căn bản bất cứ ai và kích động hận thù bằng cách bôi nhọ kẻ khác - ngay cả kẻ thù, là phủ nhận cộng đồng nhân loại. Chúng ta công nhận đã thất bại vì đã không sống với lòng từ bi và vì một số người trong chúng ta, thậm chí nhân danh tôn giáo, đã làm tăng lên sự khổ đau của nhân loại.

Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, nam hay nữ, hãy để lại lòng từ bi thành tâm điểm của đạo đức và tôn giáo ~ trở về với nguyên tắc cố cựu rằng mọi rao giảng của giáo kinh mà ung đúc bạo lực, hận thù hay khinh mạn, là không chính đáng ~ để đảm bảo cho tuổi trẻ được có những thông tin chính xác và đứng đắng về những truyền thống, tôn giáo và nền văn hóa khác ~ để khuyến khích các em đánh giá đúng tính chất đa dạng của văn hóa và tôn giáo ~ và nuôi dưỡng sự cảm thông với những đau khổ của đồng loại, ngay cả với những người bị xem là kẻ thù.

Chúng ta cần cấp bách biến lòng từ bi thành một sức mạnh trong sáng, rạng rỡ và năng động trong thế giới phân cực của chúng ta. Dựa trên quyết tâm vượt qua lòng ích kỷ, lòng từ bi có thể phá vỡ những ranh giới của chánh trị, giáo điều, tư tưởng và tôn giáo. Vì con người cần phụ thuộc lẩn nhau, lòng từ bi thật là tất yếu trong mối quan hệ giữa con người và cho một cộng đồng nhân loại hòa đồng. Đó là con đường dẫn đến giác ngộ và tối cần để tạo ra một nền kinh tế công bằng và nền hòa bình cho nhân loại.

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE