Skip to main content

Partners

Center for Integrative Psychiatry, Lentis

Groningen, Netherlands

Partners A-E

Center for Integrative Psychiatry, Lentis (Groningen, Netherlands)

Lentis is the first mental health institution that has established (in addition to the usual regular offer) a Centre for Integrative Psychiatry in the Netherlands. The Center for Integrative Psychiatry (CIP) provides innovative care with a broad perspective on health. We are a department for basic mental health care and Specialist mental health care with both conventional and complementary treatment services. The focus is on health and wellness, and is actively working on reducing symptoms and strengthening capacity.

The CIP will continue to innovate like to offer high quality treatments. Therefore, research has an important place within our department. We examine ourselves some of our innovative treatments or do so in collaboration with other research departments.

Lentis is in Nederland de eerste GGZ instelling die (naast het gebruikelijke reguliere aanbod) een Centrum Integrale Psychiatrie heeft opgericht. Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt innovatieve zorg met een breed perspectief op gezondheid. Wij zijn een afdeling voor Basis GGZ en Specialistische GGZ met zowel een regulier als complementair behandelaanbod. De focus is gericht op gezondheid en welzijn en er wordt actief gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van draagkracht.

Het CIP wil graag blijven vernieuwen en kwalitatief hoogstaande behandelingen bieden. Daarom neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen onze afdeling.

We onderzoeken zelf een aantal van onze innovatieve behandelingen of doen dit in samenwerking met andere onderzoeksafdelingen.

 

Location

Groningen, Netherlands

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE