Skip to main content

Affirmed Cities

Leiden, Netherlands

Inspirerende netwerkbijeenkomst voor compassionates in Leiden
April 16, 2016/0 Reacties/in Archief, Nieuws /door Tariq Khan

 

Joris 22, broedplaats voor kunst en communicatie. Hier kwamen zaterdag 9 april 2016 mensen die de compassiebeweging een warm hart toedragen, uit het hele land bij elkaar voor de tweede landelijke netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de Stichting Handvest voor CompassieNL. In Leiden, de eerste stad waarvan het gemeentebestuur het Handvest voor Compassie tot leidraad maakte voor haar gemeentelijk beleid.
Onder de aanwezigen was ook Peter Peene, van Wakker voor Vrede uit West-Vlaanderen, die naar Nederland was gekomen om zich te laten inspireren door wat hier gaande is rond het Handvest voor Compassie.
De netwerkbijeenkomst bood gelegenheid om in contact met elkaar te komen, ervaringen uit te wisselen of aan te sluiten bij uiteenlopende activiteiten in het land. Maar ook werden er enthousiasmerende verhalen verteld.

Ds. Ad Alblas uit Leiden vertelde hoe de Leidse Compassiegroep al in 2009 startte met allerlei verbindende initiatieven. Eén van de belangrijkste momenten was een telefoontje van de burgemeester die de groep vroeg om zich te ontfermen over een ex-gedetineerde die in de gemeente gehuisvest moest worden. Vanuit de Compassiegroep boden zich diverse mensen aan als ‘maatje’.
Samen met kunstenaar Wim Kuin (Stichting Leidse Stijl) zet men zich op dit moment actief in voor vluchtelingen.

Monica Neomagus vertelde over het geweldige nieuws dat ook Rotterdam het Handvast voor Compassie gaat betrekken bij het gemeentelijk beleid. Tijdens de Rotterdamse Operadagen zal op 20 mei het Handvest worden getekend en zal tevens de compassieprijs, dit jaar verbonden aan het thema ‘Een Humane Economie’, worden uitgereikt. Volg voor meer informatie de komende maand de website van de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl.

Aanstekelijk vertelde Mustafa Kus, Compassieprijswinnaar 2015, over zijn prachtige project ‘Omalief’, waarin met name Turkse jongeren worden gemotiveerd om van origine Nederlandse eenzame bejaarden te gaan bezoeken. Zo kan verbinding gemaakt worden tussen mensen en een bijdrage geleverd aan de vermindering van de eenzaamheid van ouderen. Zie ook: www.stichtingomalief.nl.

Yara Vrolijks, mede-initiatiefnemer van de Mind Conference die vorig jaar november ruim tweehonderd voornamelijk jongeren trok, vertelde samen met Floris Jan Koen over het Compassionate Mind Network. Dit netwerk organiseert maandelijks op verschillende inspirerende plekken bijeenkomsten waar jongeren met elkaar in gesprek kunnen gaan over compassie en de praktische uitwerking daarvan. Het gaat in dit netwerk om de directe en spontane ontmoeting.

En muziek was er ook. Student muziektherapie Wouter Mol (cello) speelde samen met de Syrische vluchteling Simon Nakze (djembé) een improvisatie, ontstaan vanuit luisteren naar elkaar en reageren op elkaars muzikale ideeën. Dat is ook wat Wouter wil bereiken: door muziek mensen met elkaar verbinden.

Een spontane bijdrage gaf kunstacademiestudent Roos Tulen, die kwam vertellen over haar kunstproject gericht op leerlingen in het funderend onderwijs. Een boeiend verhaal over gesprekken met leerlingen over sociale waarden en welke gevoelens verstoringen van die sociale waarden bij hen oproepen; en over het verwerken van die gesprekken in kunst.

En na al deze prachtige verhalen was het tijd voor een gezamenlijke maaltijd. Samen eten verbroedert en geeft gelegenheid om persoonlijke verhalen uit te wisselen. Een maaltijd is in dit opzicht een mooie metafoor voor compassie.
Extra bijzonder werd het doordat Syrische vluchtelingen speciaal voor de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst hadden gekookt.

De Stichting Handvest voor CompassieNL heeft op 12 november van dit jaar een tweede netwerkbijeenkomst gepland in Apeldoorn, waar de gemeente het Handvest voor Compassie eerder ook tekende. Wie op de hoogte wil blijven, kan aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

 

 

In Leiden wordt een warm welkom voorberei
Augustus 3, 2015/0 Reacties/in Compassie gemeenten, Nieuws, Politiek, Vrede & geweldloosheid, Zorg /door Gerthe Lamers

 

In het najaar wordt in de stad Leiden* een Bed-Bad-Brood-voorziening geopend voor zo’n 30 a 40 uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze groep bestaat voornamelijk uit mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De startbijeenkomst in juni van de gemeente in aanwezigheid van STUV, enkele wijkbewoners en mensen van het wijkcentrum Morswijck liep aanvankelijk moeizaam.

Op een gegeven moment ontstond er een vonk na een presentatie van Mustafa Kus** en mensen van St. Vluchtelingenwerk: ‘Wat als we het nu omdraaien en we gaan ze een warm welkom geven? Waarmee we ook kunnen laten zien aan andere gemeenten dat het ook anders kan.’ Mustafa Kus hoopt dat deze vonk oplaait tot een vlam. Met deze bijeenkomst wordt gebrainstormd over hoe de buurt een warm welkom kan organiseren voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tijdens deze vervolgbijeenkomst waren mensen uit diverse organisaties en vanuit de wijk aanwezig. Vanuit het landelijk bestuur van Handvest voor Compassie NL waren Sopa Bouman en Gerthe Lamers vertegenwoordigd.

In de bijeenkomst is nagedacht over het moment van verwelkoming en het traject daarna. In september zal een kerngroep o.l.v. Mustafa Kus concrete plannen gaan uitwerken n.a.v. de gezamenlijke brainstormsessie.

*Leiden tekende als eerste in Nederland de verklaring dat zij een Compassionate City wil zijn.

**Mustafa Kus won in 2015 de landelijke Compassieprijs met zijn project Omalief.

 


 

←  Go back

MENU CLOSE