Skip to main content

List of Cities I-L

Lochem, Netherlands

Wat en wie

Stichting KomPassie Lochem is een burgerinitiatief en wil bijdragen aan het versterken van andere burgerinitiatieven en activiteiten die aanzetten tot meer compassie en empathie in onze samenleving.
Kernbegrippen: sociale cohesie en inclusieve samenleving.

Dit doet zij door zelf activiteiten te organiseren (KomPassieCafé’s, Compassieprijs 2014, participeren bij veranderingsprocessen) en nieuwe en bestaande compassievolle activiteiten ondersteunen of aandacht geven.

Het bestuur komt maandelijks bijeen in het Stadshuus te Lochem.

 

Bestuur
Brigitte Osterloh, voorzitter
Jan Elsinga, secretaris
Gert Stek, penningmeester
Gerthe Lamers, lid
Jeanette van der Meij, aspirant lid
Andrea van Schie, adviseur

 

Websites

Website - Email us - Facebook page - LinkedIn: Handvest voor Compassie NL

 


 

←  Go back

MENU CLOSE